หนอนกอ
หนอนกอ (rice stem borrers) มีหลายชนิด เช่น หนอนกอสีครีม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tryporyza incertulas และหนอนกอสีชมพู มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sesamia inferens หนอนกอสองชนิดนี้พบมากกว่าชนิดอื่น ๆ ปกติจะพบว่าต้นข้าวถูกหนอนกอทำลายในทุกแห่งของประเทศไทย แต่ไม่มีความรุนแรงมากนักจนทำให้เกิดเสียหาย ทั้งนี้เป็นเพราะได้มีศัตรูธรรมชาติของหนอนกอเป็นจำนวนมาก ซึ่งคอยทำลายหนอนกอไม่ให้เกิดมีขึ้นเป็นจำนวนมาก ๆ หนอนกอเข้าทำลายต้นข้าวในระยะที่เป็นตัวหนอน ตัวแก่ของมันมีลักษณะเหมือนผีเสื้อ วางไข่ลงบนต้นข้าว เมื่อไข่ฟักเป็นหนอน หนอนก็จะเจาะเข้าไปทำลายต้นข้าว ต้นข้าวที่กำลังแตกกอ ตัวหนอนจะทำให้ใบอ่อนแห้งตาย เรียกว่า "dead heart" และต้นที่ออกรวงจะทำให้รวงขาดจากส่วนอื่นของต้น แห้งเหี่ยวตายไป เรียกว่า "White head" ฉะนั้น หนอนกอก็เป็นแมลงศัตรูข้าวชนิดหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตข้าวลดต่ำลง

การป้องกันและกำจัด
๑. ทำลายตัวหนอนที่อยู่ในตอซังหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว โดยเผาตอซัง
๒. จุดตะเกียงล่อให้ตัวแก่มาเล่นไฟ แล้วจับทำลาย
๓. ใช้สารเคมี เช่น Furadan หว่านลงไปในนาข้าว
๔. ปลูกด้วยพันธุ์ต้านทานหนอนกอ

ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์