หนอนกระทู้กล้า
หนอนกระทู้กล้า (rice seedling armyworm) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Spadoptera mauritia เป็นแมลงที่ใช้ปากกัด และทำลายต้นข้าวในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น ตัวแก่ของมันมีลักษณะคล้ายผีเสื้อ ตัวหนอนจะเข้าทำลายต้นกล้า โดยใช้ปากกัดกินใบในระยะที่ต้นกล้ามีอายุประมาณ ๒๕-๓๐ วัน ปกติหัวหนอนจะออกมากัดกินใบต้นกล้าข้าวในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันมันจะหลบซ่อนอยู่ตามคันนาหรือโคนต้นกล้าข้าว ต้นกล้าข้าวที่ถูกทำลายจะไม่มีแผ่นใบเหลืออยู่เลย ลักษณะคล้าย ๆ ถูกควายกิน ต้นข้าวหลังจากปักดำแล้วจะไม่ได้รับความเสียหายจากหนอนกระทู้กล้า
การป้องกันและกำจัด
๑. ระบายน้ำเข้าแปลงกล้าจนท่วมยอดของต้นกล้า แล้วเก็บเอาตัวหนอนไปทำลาย
๒. เอาต้นหญ้า หรือฟางข้าวมากองไว้บนคันนา เพื่อล่อให้ตัวหนอนเข้าไปอาศัยในเวลากลางวัน ในเวลาบ่ายให้เก็บเอาตัวหนอนออกมาทำลาย
๓. ใช้เหยื่อพิษที่มีส่วนผสมของสารหนูเขียวครึ่งลิตร ลำข้าว ๑๐๐ ลิตร น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลปีบ ๒๐ ลิตร และน้ำ ผสมกันพอชื้น ๆ แล้วหว่านลงบนคันนา เมื่อหนอนกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นพิษตาย
๔. ใช้สารเคมีผสมน้ำพ่นลงบนแปลงกล้า เช่น ดีดีที หรือ malathin


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์