โรคเขียวเตี้ย
โรคเขียวเตี้ย (grassy stunt disease) โรคนี้เกิดจากเชื้อไมโคพลาสมา แพร่กระจายโดย แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ชื่อ Nilaparvata lugens เป็นพาหะเท่านั้น เชื้อโรคนี้เข้าทำลายต้นข้าว ในระยะต้นกล้าและระยะแตกกอ แต่ต้นข้าวจะแสดงอาการของโรคออกมาให้เห็นหลังจากการปักดำ โดยมีใบเป็นสีเขียวแก่ และแผ่นใบแคบมาก แตกกอมาก แคระแกร็นจนเตี้ยมาก ไม่ออกรวง ฉะนั้น ในท้องที่ที่มีแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด จะต้องหมั่นตรวจดู การเกิดเป็นโรคเขียวเตี้ยของต้นข้าวด้วย
การป้องกันกำจัด วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันโรคนี้ ได้แก่ การปลูกด้วยพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานโรค และมีความต้านทานแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล นอกจากนี้ จะต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะของโรคด้วย เช่น Furadan


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์