โรคใบขีดสีน้ำตาล
โรคใบขีดสีน้ำตาล (narrow brown spot disease) โรคนี้ระบาดมากในภาคใต้ ในระยะที่ต้นข้าวออกรวง เกิดจากเชื้อรา Cercospors oryzae แพร่กระจายโดยลมพัดพาไป ทำให้ใบข้าวเป็นขีดสีน้ำตาลขนานไปกับเส้นใบ หรือความยาวของใบ ขีดสีน้ำตาลจะมีความยาวประมาณ ๕-๑๐ มิลลิเมตร ในภาคอื่น ๆ ก็มีโรคนี้ระบาด แต่ไม่รุนแรงเท่ากับภาคกลางและภาคใต้ การป้องกันกำจัดโรคใบขีดสีน้ำตาล ทำได้แบบเดียวกันกับการป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีน้ำตาล

ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์