ไม้ยางโอน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyalthia viridis Craib

ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

ชื่ออื่น

ขะมอบ ขี้ซาก ขี้แฮด ยางพาย ตองเหลือง ยางดง ยางโดน สามเต้า

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง ๑๐-๑๕ เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ติดเรียงสลับ ทรงใบรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนาและเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบขนานกันชัดเจน โคนใบมน ปลายใบแหลมทู่ ขอบใบเรียบ หรืออาจเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย ดอก โตสีเขียวอ่อน ออกเป็นกระจุก กลีบรองกลีบดอกมี ๓ กลีบ แต่ละกลีบมนและมีขนนุ่ม กลีบดอกรูปขอบขนานแคบมี ๖ กลีบ เรียงเป็น ๒ วง ยาว ๖-๑๐ ซม. ผล กลมรี ๆ โต วัดผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ ซม. ยาวประมาณ ๓ ซม. ติดรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนแก้มตุ้ม ผลเมื่อแก่จะออกสีเหลือง แต่ละผลมีเมล็ดเดียว

การกระจายและนิเวศวิทยา:

พบตามป่าดิบแล้ง บริเวณหุบเขาและลำธาร ในภาคต่าง ๆ ของประเทศที่สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๐๐-๕๐๐ เมตร

ประโยชน์:

เนื้อไม้ สีขาวปนเหลือง นิยมใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในร่ม

ที่มา : จากหนังสือ "สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี