ไม้ตะแบกเลือด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia corticosa Pierre ex Laness.

ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE

ชื่ออื่น

เปื๋อยปั๋ง มะเกลือเลือด มะกาเถื่อน

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้นขนาดใหญ่สูงถึง ๓๕ เมตร ลำต้นเปลาตรง ส่วนโคนต้นขรุขระเป็นสะเก็ด ส่วนบนเรียบเป็นหลุมตื้น ๆ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูปมนปลายใบแหลม ฐานใบมน ใบอ่อนมีขนทั้ง ๒ ด้าน เส้นแขนงใบด้านล่างชัดเจน ก้านใบยาวประมาณ ๑-๒ ซม. มีต่อมอยู่ ๑ คู่ ที่โคนก้านใบ

ดอก ออกเป็นช่อเดี่ยว ๆ สีค่อนข้างเหลือง ยาว ๙-๑๕ ซม. ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ขนาด ๔-๕ มม. กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น ๕ กลีบ ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล

ผล เป็นผลแห้ง มีครีบ ๒ ครีบ ลักษณะแบนแผ่กว้างเป็นแผ่น ตัวผลมีรูปร่างมน มีขนสีน้ำตาล สั้นนุ่มแน่น ขนาดผลรวมทั้งครีบยาว ๓-๔ ซม. กว้าง ๒.๕-๓ ซม. มีเมล็ดเดียว

การกระจายและนิเวศวิทยา

กระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร้อน พบขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังจนถึงที่ระดับความสูงประมาณ ๗๐๐ เมตร ทิ้งใบในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ แตกใบอ่อนพร้อมช่อดอกในเดือนเมษายน-พฤษภาคม

ประโยชน์

เนื้อไม้แข็งมาก สีน้ำตาลเข้มขัดเงาได้ยาก ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ที่ต้องการความแข็งแรง อาทิ คานและไม้กระดาน

ที่มา : จากหนังสือ "สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี