ไม้มะค่าโมง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Afzelia xylocarpa

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ขนาดใหญ่ สูง ๑๕-๒๐ เมตร พบทั่วไปในป่าดิบแล้ง ออกฝักในฤดูฝน คือประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เมื่อฝักแก่จะแตกเมล็ดที่อยู่ข้างในจะหล่นลงบนพื้นดิน เมล็ดของฝักสดที่ยังไม่แก่นั้นกินได้ มีรสหวานมันแต่ต้องแกะเยื่อบางๆที่หุ้มเมล็ดซึ่งมีรสฝาดออกเสียก่อน หรือต้มให้สุก เนื้อในเมล็ดจะหลุดออกมาเอง บางคนนิยมเอามาต้มน้ำตาลทำเป็นของหวาน ส่วนเมล็ดแก่แล้วจะแข็งมาก และจะพบหล่นเกลื่อนอยู่ตามโคนต้น นำเมล็ดเหล่านี้มาเผาไฟให้เปลือกด้านนอกไหม้ แล้วรีบโยนลงไปในน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งก็พอใช้เป็นอาหารได้

ที่มา : จากหนังสือ "พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย" โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ