วัสดุที่ใช้มุงหลังคา ก็เพื่อต้องการป้องกันแดด ป้องกันฝน มีหลายประเภทได้แก่
1.  กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ผลิตขึ้นจากทรายจากแหล่งแร่ควอตซ์ธรรมชาติปูนซีเมนต์ และเคลือบสีเป็นเนื้อเดียวกับตัวกระเบื้อง ไม่มีสารพิษ สามารถใช้รองน้ำฝนจากหลังคาดื่มได้ มีการเคลือบหลายสี
2.  กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ผลิตขึ้นจาส่วนผสมใยหินและปูนซีเมนต์ มีความแข็งแรงทนทาน   ไม่ไหม้ไฟทนกรดและด่าง อย่างอ่อน ไม่ผุ เปื่อยยุ่ย หรือหด ปลวกและมอดไม่กิน มีหลายแบบ ได้แก่ กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก กระเบื้องลอนคู่

(ก) กระเบื้องลอนคู่
(ข) กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก
(ค) กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่
 
3.  กระเบื้องอะคริลิก ทำด้วยอะคริลิก ซึ่งเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกมีทั้งชนิดโปร่งใส (เหมือนกระจก) และสีขาวฝ้า (เหมือนกระจกฝ้า) จึงเหมาะสมกับการใช้งานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการแสงสว่างและความสวยงาม นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในด้านค่าไฟฟ้าอีกด้วย

 
4.  กระเบื้องดินเผามุงหลังคา ผลิตด้วยระบบปูน ทราย ผสมเปียกแล้วอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกแรงอัดสูง จึงทำให้เนื้อกระเบื้องแน่น ไม่มีรูพรุน รับน้ำหนักกดทับได้สูง ดังแสดง

 
5.  กระเบื้องเหล็กเคลือบมุงหลังคา เป็นหลังคาแผ่นเหล็กอาบสังกะสี เคลือบเม็ดหินและอะคริลิก ทนทาน สวยงาม  น้ำหนักเบา ผลิตจากแผ่นเหล็กชิ้นเดียวปั๊มขึ้นรูปลอนมีทั้งชนิดแผ่นใหญ่ 6 ลินและแผ่นเล็ก 3 ลิน

 
6.  สังกะสีมุงหลังคา เป็นแผ่นสังกะสีที่เข้าเครื่องรีดเป็นลอนลูกฟูกใหญ่และลอนลูกฟูกเล็ก มีขนาดมาตรฐานกว้าง 2.5 ฟุต ยาว 5 ถึง 12 ฟุต

บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้าที่273