ทองคำ 14K จะมีทองคำบริสุทธิ์อยู่ 58.33% นอกเหนือไปจากนี้จะเป็นทองแดง เงิน และสังกะสี ส่วนทองคำ 10K และ 12K จะมี ทองคำบริสุทธิ์อยู่ 39% และ 50% ตามลำดับ การตรวจสอบเปอร์เซนต์ของทองคำบริสุทธิ์ สามารถทำได้โดยใช้กรดในการทดสอบ กรดจะกัดทองคำ บางส่วนของเครื่องประดับออก หลังจากนั้นจึงนำเครื่องประดับดังกล่าว ไปถูกับหินที่มีลักษณะคล้ายหินลับมีด ทองคำที่อยู่บนหินจะถูกใช้ในการ ทดสอบ ด้วยกรดชนิดพิเศษเพื่อตรวจความบริสุทธิ์ของทองคำ ตัวอย่างเช่น หากไม่แน่ใจว่า ทองคำที่ใช้ทำเตรื่องประดับเป็นทองคำ 10K หรือ 14K ก็จะใช้ กรด 2 ชนิดในการทดสอบ เมื่อหยดกรดสำหรับใช้ในการทอดสอบทองคำ 10K ลงไปบนทองคำแล้วเกิดเป็นไอระเหยขึ้นมา แสดงว่าทองคำ นั้นมีความบริสุทธิ์น้อยกว่าทองคำ 10K แต่หากว่าทองคำนั้นยังสามาถติดอยู่บนหิน แสดงว่าทองคำนั้นมีความบริสุทธิ์ 10K หรือมากกว่า วิธีการที่ใช้ ในการทดสอบทองคำ 14K ก็ทำแบบเดียวกัน