ก่อนที่เราจะมีไฟฟ้าใช้ การติดต่อสื่อสารระยะไกลเป็นไปอย่างยากลำบาก
มีเพียงแสงเท่านั้นที่ทำได้ดังนั้นจึงมีการใช้แสงเป็นสัญญาณในการสื่อสารทางไกล
โดยทั่วไปจะใช้ทั้งการยกแขนขึ้นลงที่เสาสัญญาณในตอนกลางวันหรือแสงจากตะเกียง
น้ำมันที่ส่องผ่านกระจกสีในตอนกลางคืน สัญญาณรถไฟเหล่านี้มีความหมายเพียง
"หยุด" หรือ "ไป" ได้เท่านั้นและเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยจึงใช้กลไก ช่วยควบคุม
สัญญาณให้ถูกต้อง


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 9