แนวคิดเกี่ยวกับสถานีอวกาศที่โคจรเหนือโลกเป็นความฝันอันยาวนานจากนักเขียนนิยาย วิทยาศาสตร์โลกและ อวกาศชั้นนอกสามารถมองเห็นได้ง่ายจากสถานีอวกาศ สถานีอวกาศเหล่านี้ อาจประกอบด้วยห้องทดลอง สำหรับนักวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : ชาญชัย อาจินสมาจาร
เรียบเรียงจาก : การท่องอวกาศ หน้าที่ 66