ปูนซีเมนต์ขาวเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สีขาว การแห้งตัวใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อผสมกับแม่สีจะไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ จะได้สีตามต้องการ จึงเหมาะที่จะใช้กับงานตกแต่งอาคาร ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ หินขัด หินล้าง ทรายล้าง กรวดล้าง และใช้ในงานฉาบ
ขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ขาวมีดังนี้

1.  บดย่อย หินปูน เกาลินไนต์และยิปซัม ซึ่งมีขนาดใหญ่จะถูกลำเลียงแยกส่วนส่งเข้าเครื่องบดย่อยให้มีขนาดเล็กลง เหมาะแก่การลำเลียงเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตขั้นต่อไป
2.  การปรับสัดส่วน กระบวนการจัดอัตราส่วนของหินปูน เกาลินไนต์และทรายให้ได้สัดส่วนผสมที่เหมาะสม
3.  การบดให้ละเอียด กระบวนการบดผสมให้ได้วัตถุดิบผง
4.  การผสมเป็นเนื้อเดียวกัน วัตถุดิบผงที่ได้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบหมุนเวียนผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่คงที่สม่ำเสมอ
5.  การเผา วัตถุดิบผงที่ผสมกันจนเป็นเนื้อเดียว จะถูกลำเลียงเข้าสู่เตาเผาที่มีอุณหภูมิประมาณ 1,500 องศาเซลเซียส ผลที่ได้ออกมาเป็นปูนเม็ด
6.  การลดอุณหภูมิและทำให้แห้ง ปูนเม็ดที่ได้ที่อุณหภูมิสูงและร้อนจัดจะถูกส่งเข้ากระบวนการลดอุณหภูมิและกระบวนการอบไล่ความชื้น
7.  การปรับสัดส่วน กระบวนการจัดอัตราส่วนของปูนเม็ดและยิปซัมให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง
8.  การบดละเอียดขั้นสุดท้ายและการผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนผสมของปูนเม็ดและยิปซัมจะถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการบดละเอียด    และกระบวนการหมุนเวียนผสม เพื่อให้ได้ปูนซีเมนต์ขาวที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
9.  การบรรจุ เป็นการบรรจุปูนซีเมนต์ขาวใส่ถุงกระดาษขนาดมาตรฐาน 50 กิโลกรัม
 


บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้าที่266