น้ำประปามาจากน้ำฝนที่ไหลมารวมกันในอ่างเก็บน้ำ  หรือไหลซึมลงไปในดิน  ไหลมารวมกันในแม่น้ำ โรงสูบน้ำดึงขึ้นมา ในโรงบำบัดน้ำกรองน้ำให้สะอาดจนดื่มกินได้จากนั้นสูบส่งไปตามสถานที่ต่างๆตามท่อประธานใต้ดิน

โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร