เครื่องยนต์ในรถเผาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนรถยนต์ในยามที่รถยนต์เคลื่อนที่จะเกิดการระเบิดภายใน เครื่องยนต์ หลายพันครั้งทุกนาที่ที่มีการเผาพลาญน้ำมันเชื้อเพลิงการระเบิดเกิดขึ้นในกระบอกสูบ  ผลักดันให้ลูกสูบวิ่งลงล่าง  ก้านลูกสูบหมุนข้อเสือรอบตัวอย่างต่อเนื่อง  ส่งแรงขับไปยังกระปุกเกียร์  พลังงานของเครื่องยนต์มีหน่วยวัดเป็น  กำลังม้า

โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร