คอมพิวเตอร์เปลี่ยนข้อมูลทั้งหลายให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าเสียก่อนเพื่อดัดแปลงแก้ไขสัญญาณจะส่งเข้าเครื่อง(อินพุต) โดยอุปกรณ์ป้อนข้อมูล(เช่นคีย์บอร์ดและเมาส์คอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้ชุดคำสั่งในเครื่อง(เรียกว่าโปรแกรม) เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจะแสดงผลเป็นเอาต์พุต(แสดงผลปรากฏบนจอหรือส่งมาออกที่พริ้นเตอร์)

โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร