เทปคาสเซตส์ทำงานได้โดยหมุนแถบเทปให้ผ่านหัวอ่านโลหะแถบเทปจะเป็นแถบพลาสติกเคลือบสารแม่เหล็กอนุภาคแม่เหล็ก ถูกเหนี่ยวนำให้จัดเรียงตัวเป็นระเบียบเมื่อแถบเทปเคลื่อนหัวอ่านจะเปลี่ยนระหัสแม่เหล็กให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปขยายสัญญาณ ที่แอมปลิฟายเออร์ และส่งต่อไปยังลำโพง เพื่อเปลื่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเสียง

โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร