ไมโครเวฟเป็นพลังงานคลื่นที่มองไม่เห็นเหมือนเช่นคลื่นวิทยุเมื่อยิงคลื่นไมโครเวฟไปยังอาหารไมโครเวฟจะทำให้โมเลกุลของน้ำ สั่นสะเทือนกระทบกระแทกกันซึ่งจะทำให้น้ำในอาหารร้อนจัดความร้อนส่งผ่านไปทั่วอาหารจนร้อน การหุงต้มชนิดนี้สุกจากภายใน ตู้เย็นเก็บอาหารให้เย็นจัดได้อย่างไรตู้เย็นเก็บอาหารให้เย็นจัดโดยถ่ายเทความร้อนจากภายในออกมาสู่อากาศภายนอกสารทำ ความเย็น ไหลผ่านท่อหยักคดเคี้ยว  เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สดูดซับความร้อนจากตู้เย็นเมื่อไหลผ่านท่อออกสู่ภายนอก พัดลมจะพัดเป่าความร้อนให้กระจายหายไปสารทำความเย็นเปลี่ยนเป็นของเหลวไหลกลับเข้าตู้อีกครั้ง

โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร