โทรศัพท์ โทรทัศน์ และวิทยุรวมกันเป็นเครือข่ายการสื่อสารซึ่งส่งและรับสัญญาณระหว่างกันจากระยะไกลเสียงพูดผ่าน กระบอกโทรศัพท์จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณวิทยุโทรทัศน์จะส่งไปตามสายไปยังเครื่องส่งเพื่อ ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไปรอบข้างที่ปลายทางจะมีเครื่องรับแปลงสัญญาณให้กลับเป็นภาพและเสียงอีกครั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นหนึ่งในจำนวนเคลื่นที่มองไม่เห็นที่แผ่กระจายในอากาศรอบตัวเรา