โทรทัศน์เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นภาพบนจอและเสียงผ่านลำโพงเสาอากาศทีวีรับสัญญาณจากเครื่องส่งจูนเนอร์ ของโทรทัศน์จะเปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าขยายให้แรงขึ้นโดยวงจรอิเล็ก ทรอนิกส์จากนั้นสัญญาณไฟฟ้า จะเปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอน(อนุภาคเล็กๆที่มองไม่เห็น)ปืนอิเล็กตรอนยิ่งอนุภาคไปยังด้านหลังของจอภาพทำให้จอภาพ เรืองแสง ปรากฏภาพบนจอ


โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร