เครื่องรับวิทยุใช้เสาอากาศดักจับเคลื่นวิทยุในอากาศเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าด้วยจูนเนอร์จาก นั้นก็จะส่ง สัญญาณไฟฟ้า ไปยังแอมปลิฟายเออร์เพื่อขยายสัญญาณลำโพงจะเปลื่ยนสัญญาณนั้นเป็นเสียงวิทยุทำงานได้เพราะใช้ พลังงานไฟฟ้าอาจจะเป็นไฟฟ้าตามบ้าน  หรือไฟฟ้าจากแบตเตอรี่


โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร