ไฟฟ้ามาจากไหน   ไฟฟ้าที่เราใช้ในครัวเรือนได้มาจากโรงไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานจากที่ใดสักแห่งหมุน กงล้อขนาดใหญ่ให้ได้ความเร็วสูงกงล้อจะหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งพลังงานอาจจะได้จากการเผาพลาญ ถ่านหิน  ได้จากพลังน้ำ  หรือพลังงานนิวเคลียร์ไฟฟ้าเดินทางด้วยความเร็วแสงประมาณ  300,000  กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไฟฟ้าเดินทาง รอบโลก ได้  7.5  รอบ  ในเวลาเพียง  1  วินาที แรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้แรงดันไฟฟ้า  110 โวลต์ ประเทศไทย ใช้แรงดันไฟฟ้า  220  โวลต์  ไฟฟ้าแรงสูงส่งจากเขื่อนอาจมีแรงดันสูงถึง  500,000  โวลต์

โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร