โทรศัพท์สมัยใหม่จัดเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพราะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าที่เรียกว่า ทรานซิสเตอร์  ซึ่งใช้เครื่องแกว่งกวัด ให้กำเนิดเสียงสูง ๆ ต่ำๆเพื่อส่งสัญญาณ ในขณะที่เรากดปุ่ม ตัวเลขโทรศัพท์ยุคใหม่จะใช้เครื่องแกว่งกวัด และเครื่องแปลงกำลัง  แทนที่กระดิ่งในโทรศัพท์รุ่นเก่า จึงให้สัญญาณเสียงสั่นรัวที่แตกต่างไปจากเดิมหลังจากที่เราหมุนหมายเลข ตัวสุดท้ายแล้ว ข้อมูลตัวเลข ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มความแรง ของสัญญาณที่ส่งมาจากไมโครโฟนขนาดจิ๋ว ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นบนแผงวงจรพิมพ์


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 7