ขณะกล้ามเนื้อทำงานจะสร้างคลื่นไฟฟ้าออกมาด้วย หัวใจก็เช่นกัน เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้แพทย์ เห็นภาพการทำงานนี้ได้ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiograph) จะขยายและบันทึกสัญญาณ คลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากหัวใจของผู้ป่วยนับเป็นการอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 7