เครื่องดนตรีทุกชนิดมีเสียงเฉพาะไปตามความถี่ของคลื่นเสียง และตัวโน้ตที่บรรเลงถ้าเราวิเคราะห์เสียงจากเครื่องดนตรีได้ก็ สามารถใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เลียนเสียงเครื่องดนตรีนั้นโดยผ่านเครื่องแกว่งกวัด เครื่องขยายและตัวกรอง เสียงโน้ตดนตรีแม่แบบ ที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์  สามารถเรียกกลับมา และควบคุมได้โดยเล่นผ่านคีย์บอร์ดเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ยังสร้างเสียง แปลกๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ด้วยผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 7