กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะช่วยขยายภาพวัตถุที่นำมาดูเนื่องจากลำแสงอิเล็กตรอนจะขยายภาพวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก ได้ดีกว่า กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงทั่ว ๆ ไป ในภาพเป็นภาพถ่ายสีที่เกิดจากการกราดลำแสงอิเล็กตรอน ไปยังตัวหมัดช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียด ของตัวหมัดได้อย่างชัดเจน


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 7