ในการทำงานที่ต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิด หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกรมตำรวจจะอาศัยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า วิทยุติดตามตัว หรือเพจเจอร์ (pager) ในการส่งข้อมูลข่าวสารผู้รับเพียงคอยฟังรหัสเรียกประจำเครื่องซึ่งจะส่งสัญญาณ เสียงดังบี๊บ ๆ ในช่วงทศวรรษ 1970วิทยุ ติดตามตัวยังใช้กันในวงจำกัดมาก แต่ปัจจุบัน คล้ายกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาถูก ที่ประชาชนทั่วไปหาซื้อมาใช้ได้

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 7