ก่อนมีไฟฟ้าใช้โลกแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลง การพิมพ์ซึ่งปฏิวัติการสื่อสารในทศวรรษ 1450 ยังคงเดิมนานกว่า 500 ปี ทศวรรษ 1960 อิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้ามากเปลี่ยนแปลงการพิมพ์ และในปัจจุบันจากการคำนวณและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำงานตามคำสั่งทำให้การ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และถือเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตยุคนี้ ผลิตภัณฑ์เมื่อปีที่ผ่านมากลายเป็นของเก่าไปแล้ว บริษัทแปรสภาพเป็นสากล ราคาที่ถูกลงของการสื่อสารทำให้การต่อสู้เข้มข้นขึ้น ขณะที่เครื่องคำนวณแบบตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสามารถทางการคำนวณให้กับผู้จัดการทุกคน ตัวอิเล็กทรอนิกส์เองก็ไม่รอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงอันเร่งรีบ นับจากหลอดวิทยุ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีบทบาทมากว่า 50 ปี มาจนถึงทรานซิสเตอร์ที่มีส่วนประกอบเดี่ยวแยกกันมานานถึง 25 ปี จึงได้เปิดทางให้แก่วงจรเบ็ดเสร็จ ปัจจุบันอิเล็กทรอนิกส์ นำเทคโนโลยีชนิดใหม่มาเสนอนั่นคือ "โฟโตนิกส์ (photonics)" ด้วยเทคโนโลยีของวิทยาการการด้านเส้นใยนำแสงโฟโตนิกส์จึงเป็นความหวังในการใช้ แสงเพื่อควบคุมแสง ทำให้มีความเป็นไปได้ในการนำคอมพิวเตอร์เชิงแสงทั้งหมดมาใช้งานซึ่งก็ทำงานได้เร็วกว่าอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมหลายเท่า


การพิมพ์แบบกดตัวอักษร    เครื่องพิมพ์เลเซอร์
   เคเบิลใยแก้วนำแสง    เทคโนโลยีล้าสมัยเร็ว
เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การสำรวจโลก
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ การติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 62การพิมพ์แบบกดตัวอักษร

กลไกหลักของการพิมพ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากว่า 500 ปี หลังการประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1450จากการเรียงตัวพิมพ์โลหะเป็นหน้าหนังสือ ตามต้นฉบับของผู้เขียนเติมหมึกแล้วจึงกดลงบนแผ่นกระดาษในเครื่องอัด การพิมพ์ภาพต่างไปจากเดิมมาก จากแม่พิมพ์ที่แกะสลักด้วยมือ พอมาถึงปี ค.ศ. 1900 การพิมพ์ด้วยการถ่ายภาพกลายเป็นเรื่องธรรมดาไป
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ความคิดจากผู้เขียนส่งไปถึงผู้อื่นโดยไม่ต้องผ่านวิธีการพิมพ์แบบเดิม เมื่อกดปุ่มเปิดความจำจากแผ่นดิสก์ ก็จะเข้าไปอยู่ในหน่วย ความจำอีกอันหนึ่งที่เก็บรายละเอียดของตัวอักษรและรูปภาพทุกรูปแบบแล้วไปบังคับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ให้ใส่รายละเอียดทุกอย่างในเอกสาร ลงบนแผ่นกระดาษ เครื่องโทรสาร หรือการเชื่อมโยงโทรสารเกิดขึ้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม
เคเบิลใยแก้วนำแสง
ใยแก้วนำแสง (fibre optics) เริ่มมีความสำคัญในปลายทศวรรษ 1970จากความจุอันจำกัดของสายเคเบิลทองแดงเป็นอุปสรรคต่อการขยาย เครือข่าย การสื่อสาร หลังจากความพยายามที่จะใช้คลื่น ในการเชื่อมโยงศูนย์กลางของเมืองจึงทำให้คิดว่าลำแสงเลเซอร์กับการกล้ำ รหัสพัลส์ ให้เดินทางในใยแก้วที่ละเอียดราวกับเส้นผมก็จะทำให้การสื่อสารมีความจุมากมายแทบจะไร้ขอบเขตในปัจจุบันใยนำแสง ได้เข้ามาแทนที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรศัพท์หลักและทางเดินข้อมูลเกือบทั้งหมด
เทคโนโลยีล้าสมัยเร็ว
เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจนคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดวิทยุเครื่องนี้ที่ใช้ในการจัดการด้านธุรกิจมากกว่าเป็นเครื่อง คำนวณด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งนับว่า ล้ำหน้ามากเมื่อปี ค.ศ.1953แต่ความสามารถในการคำนวณเทียบได้แค่เครื่องคำนวณสมัยใหม่ชนิดโปรแกรมได้ ขนาดฝ่ามือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
มันเคยเป็นเรื่องยากที่จะให้คนทำเครื่องปั๊มตัวถังรถยนต์จากโลหะเข้าใจถึงรูปร่างรถตรงตามที่นักออกแบบต้องการปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ จะคำนวณและระบุรายละเอียดทุก ๆ จุดออกมาเป็นภาพลายเส้นสามมิติแสดงภาพที่พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพินิจพิเคราะห์กัน อย่างละเอียดการสำรวจโลก
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เราเห็นโลกในภาพลักษณ์ใหม่หากปราศจากคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแล้วก็คงจะไม่มีดาวเทียมในอวกาศถ้าขาด ภาพจาก ดาวเทียมที่ส่งมาได้โดยเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้คนคงจะนึกไม่ออกเลยว่าดาวเคราะห์ของเรานี้ช่างเล็กและยังบอบบาง          อีกด้วย จากความรู้ที่ผ่านการนำเสนอทางประดิษฐกรรมการพิมพ์มายาวนานทำให้คนคิดว่าเขาสามารถใช้ความรู้นั้นมาวางรูปแบบของโลกได้ แต่อิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่ามันมิได้เป็นเช่นนั้นเลย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์ที่ใช้สายได้เผยโฉมเมื่อปี ค.ศ. 1876 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ช่วยให้มันหลุดพ้นจากพันธนาการได้แล้วความเป็นไปได้ในการใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่เนื่องมาจากเครือข่ายของการส่งผ่านคลื่นวิทยุภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ความถี่เดียวกันนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกโทรศัพท์ราคาไม่แพง อย่างเครื่องนี้ใช้เรียกได้เพียงทางเดียวเท่านั้น แต่เมื่อถึงปี ค.ศ. 2000 แล้วเครื่องสื่อสารติดกระเป๋าอันล้ำหน้าจะเป็นสิ่งที่พบเห็นกันธรรมดา ทั่วไป
การติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ต้องใช้ทักษะแบบใหม่และคนงานจะต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาต่อไปเป็นเวลานานหลายปีกว่าจะพัฒนาหาวิธีการเชื่อมโยง และทำงานกับใยแก้วเส้นเล็ก ๆ ถึงแม้ว่าเส้นใยจะเหนียวทนทานแต่หากมีส่วนใดที่ขดงอ แสงจะรั่วออกมาได้ เป็นเหตุให้สัญญาณอ่อนกำลังลง เพื่อเลี่ยงปัญหานี้ เขาจึงใช้ลมเป่าเส้นใยเข้าไปรวมกันในท่อดังภาพ