การค้นพบของเออร์สเตด และฟาราเดย์ (หน้า 10-11)ได้นำการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงมาสู่ชีวิตของผู้คนการส่งข่าวสารทางโทรเลขที่ เร็วกว่า ม้าหรือเรือนับร้อยล้านเท่า ส่งผลให้ประเทศชาติต่าง ๆ สามารถติดต่อค้าขายกันได้โดยสะดวกครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของโลก ไฟฟ้าให้แสงสว่างมากกว่าและราคายังต่ำกว่าการใช้ก๊าซ จึงช่วยให้ผู้คนมีเวลาทำงานและพักผ่อนมากขึ้นแต่ผลกระทบที่สำคัญที่สุดก็คือการแพร่ หลายของข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อประชาชน รถไฟอาศัยเครื่องส่งโทรเลขช่วยควบคุมเรื่องการเดินรถและจัดส่งหนังสือพิมพ์ที่รวบรวมข่าวสาร โดยผ่านทางโทรเลขจากทั่วโลก ผลของไฟฟ้าบางอย่างดูราวกับเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ผลงานทางทฤษฎีของนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อเจมส์คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (ค.ศ. 1831-1879) และนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อไฮน์ริช แฮตซ์  (ค.ศ. 1857-1894)ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือเดินสมุทรเป็นจริง ขึ้นมาได้เมื่อปี ค.ศ. 1900 งานนี้สำเร็จลงได้โดยอาศัยเครื่องมือง่าย ๆ ที่ใช้ขยายและตรวจหาสัญญาณที่ขาด ๆ หาย ๆ ระหว่างเรือเดินสมุทรกับ ภาคพื้นดิน


แกลแวนอมิเตอร์ของซีเมนต์ การโทรเลขในสนามรบ
เครื่องส่งโทรเลขกระเป๋าหิ้ว ธุรกิจตื่นตัว
โทรศัพท์เอดิสัน เครื่องรับวิทยุมาร์โคนี
เครื่องส่งโทรเลขแบบเขียนของคาวเปอร์

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 24

แกลแวนอมิเตอร์ของซีเมนต์


ฝนและพายุอาจเป็นสาเหตุทำให้สายดทรเลขเกิดไฟฟ้ารั่วและการติดต่อมีปัญหา แกลแวนอมิเตอร์ที่เห็นนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1890 ใช้ตรวจหาความบกพร่องของกระแสโดยการเปรียบเทียบกระแสในลวดที่เหมือนกัน 2 เส้น หากพบว่ามีความแตกต่างกันมาก็แสดงว่ามีปัญหา เกิดขึ้นแล้ว ภายในเครื่องตรวจนี้มีเข็มแม่เหล็กแขวนอยู่เหนือขดลวดคู่หนึ่งซึ่งใช้ลวดคนละเส้นเมื่อ ต้องการตรวจสอบให้ต่อขั้วเข้ากับสายโทรเลข

 

 
 
 


การโทรเลขในสนามรบ


ปีค.ศ. 1864 ใกล้จะสิ้นสุดสงครามกลางเมืองของอเมริกา ยูลีซิส เอส. แกรนด์ (ค.ศ.1822-1885)ผู้บังคับบัญชากองทหารฝ่ายเหนือได้ใช้ โทรเลข ติดต่อสื่อสารกับกองทหารที่ตั้งค่ายอยู่ห่างไกลจนชนะทหารฝ่ายใต้ได้ในที่สุดแกรนด์ตระหนักว่า ข่าวสารทางโทรเลขมีผลต่อชัยชนในครั้งนี้

 

 


เครื่องส่งโทรเลขกระเป๋าหิ้ว


เซอร์ ชาร์ลส์ วีตสโตน (ค.ศ. 1802-1875) เป็นทั้งช่างทำเครื่องดนตรีและศาสตราจารย์ทางปรัชญาชาวอังกฤษเขาเพียรพยายามที่จะสร้าง โทรเลขไฟฟ้าที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดเครื่องส่งโทรเลขเอบีซีที่เขาสร้างขึ้นได้เมื่อปี ค.ศ. 1858เครื่องนี้ใช้งานได้ง่ายมากผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกใช้ เครื่องเพียง 2-3 นาที ก็สามารถใช้งานเองได้ทันที เมื่อต้องการส่งข้อความ เพียงหมุนด้ามหมุนแล้วกดปุ่มทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายใน ก็จะสร้างอิมพัลส์ทางไฟฟ้า ซึ่งจะไปทำให้เข็มในตัวเครื่องรับเคลื่อนที่และหยุดชี้ที่ตัวอักษรทีละตัว เรียงตามตัวอักษาของข้อความที่ส่งมา

 
 
 
 
 


ธุรกิจตื่นตัว


โทรศัพท์ช่วยทำให้การติดต่อทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่อยู่คนละประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วโทรศัพท์ทางไกลเครื่องแรกที่เชื่อมโยง ระหว่างลอนดอนกับปารีสได้ทำพิธีเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก ในปีค.ศ. 1891

 
 


โทรศัพท์เอดิสัน


โทรศัพท์หน้าตาพิลึกเครื่องนี้ ทอมัส เอดิสัน (ค.ศ. 1847-1931) ออกแบบขึ้นโดยเลี่ยงไม่ใช้เครื่องส่งและเครื่องรับที่เบลล์จดลิขสิทธิ์ไว้ในปี ค.ศ. 1876 เครื่องส่งของเอดิสันใช้การได้ดีแต่เครื่องรับยังใช้งานได้ไม่สะดวก 

เครื่องรับวิทยุมาร์โคนี


เครื่องรับวิทยุที่สร้างในปี ค.ศ. 1899 เครื่องนี้ นักประดิษฐ์ชาวอิตาลีชื่อ กูลีเอลโม มาร์โคนี (ค.ศ. 1874-1937)ใช้รับข้อความที่ส่งมาในรูป ของคลื่นวิทยุโดยผ่านทางสายไฟ โดยมีส่วนประกอบสำคัญที่สุดคือ โคฮีเรอร์ (coherer) เป็นตัวนำไฟฟ้าในขณะที่มีคลื่นวิทยุมากระทบเครื่องรับวิทยุ ของมาร์โคนีอาศัยรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้ามาเปลี่ยนกระแสโคฮีเรอร์ขนาดเล็กให้เป็นกระแสขนาดใหญ่ในเครื่องส่งโทรเลข
เครื่องส่งโทรเลขแบบเขียนของคาวเปอร์


คำว่า "โทรเลข" (telegraph) มาจากภาษากรีก หมายถึง "การเขียนจากระยะไกล" ในปี ค.ศ. 1878 วิศวกรชาวอังกฤษชื่อ วิลเลียมคาวเปอร์ (ค.ศ. 1819-1893) ได้ออกแบบเครื่องจักรที่สร้างข้อความขึ้นใหม่ได้โดยถอดแบบจากข้อความที่กำลังเขียนขึ้นในที่ห่างไกลออกไปถึงแม้จะไม่ประสบ ความสำเร็จ แต่เครื่องส่งดทรเลขแบบนี้มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกับเครื่องโทรสาร (หน้า 60-61) ในปัจจุบัน ทั้ง ๆ ที่มีหลักการทำงานแตกต่างกัน