กระสวยอวกาศ คือ เครื่องบินอวกาศ มันทะยานขึ้นเหมือนจรวดและไปโคจรรอบโลก มันมีปีกและตอนกลับสู่โลกมันจะร่อนลงตามรันเวย์ กระสวยอวกาศสามารถนำมาใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง

ส่วนสำคัญของกระสวยอวกาศ เรียกว่า ออร์บิเตอร์ (orbiter) มันจะพาลูกเรือและสัมภาระไปยังอวกาศใสขณะที่จะส่งกระสวยอวกาศขึ้นไป กระสวยจะอยู่ที่ฐานส่งโดยจะตั้งชี้ขึ้นไปคล้ายจรวด ข้าง ๆออร์บิเตอร์จะมีแท้งค์น้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า แท้งค์ด้านนอก (External Tank) ซึ่งมันจะเก็บออกซิเจนและไฮโดรเจนในขณะที่มันขึ้นเชื้อเพลิงเหล่านี้จะถูกสูบเข้าไปยังเครื่องยนต์หลัก 3 เครื่อง ของออร์บิเตอร์ นอกจากนี้ยังมีแท้งค์ขนาดเล็กที่อยู่ข้าง ๆ ออร์บิเตอร์บนฐานส่งเพื่อให้แรงผลักดันพิเศษในขณะส่งกระสวยขึ้น ซึ่งเรียกว่า Solid Fuel Rocket Booster หรือ SRB มันทำงานคล้ายกับจรวดดอกไม้ไฟขนาดใหญ่

การส่งกระสวยอวกาศ
ในระหว่างการโคจร
การกลับมาสู่โลก
ภายในกระสวยอวกาศ
การควบคุมกระสวย
ห้องพัก
ห้องเก็บของ
การทำงานของกระสวยอวกาศ


ผู้เขียน : ชาญชัย อาจินสมาจาร
เรียบเรียงจาก : หนังสือการท่องอวกาศ หน้าที่ 75