วัสดุเรียบแผ่นใหญ่  

 
  1. ไม้อัด
  2. กระเบื้องแผ่นเรียบ
  3. ชิปบอร์ด
  4. แผ่นยิปซัม
  5. แผ่นพลาสติก
  6. แผ่นเซลโลกรีต
  7. ไม้อัดเคลือบลาย
  8. แผ่นสตรามิต