ส่วนประกอบของไม้
ไม้จัดเป็นอินทรีย์สารชนิดหนึ่ง ไม้ประกอบด้วย เปลือกเป็นส่วนนอกสุดประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้ว
  1. กระพี้ ส่วนที่ถัดจากเปลือกเข้าไป  จะมีสารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพืช ได้แก่ แป้ง น้ำตาล และโปรตีน    ทำให้ไม้เกิดเชื้อราได้ง่ายและมอดชอบกิน
  2. แก่นไม้ ส่วนที่ถัดจากกระพี้
  3. ใจไม้ ใจกลางของไม้จะมีจุดหยุ่น ๆ