เลขประจำตัว  KKU_79   โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธาน34000   โทร. 314260

ไปหน้าต่อไปนะจ๊ะ