ความหมาย   วิธีการเขียนเซต
  ชนิดของเซต     เซตเท่ากันและการเทียบเท่า
การกระทำของเซต


ผู้เขียนโฮมเพจ นายประวิทย์ สินสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายประศาธน์ แสนท้าว โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น