ประแจปากขอ (Hook Wrench or Spanner Wrench) เป็นประแจชนิดพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับงานเฉพาะอย่างอาจใช้สำหรับ แป้นเกลียวชนิดกลมและบากเป็นร่อง   ไว้สำหรับให้ใช้ประแจปากขอหมุนเกลียวได้พอดีประแจปากขอมีหลายรูปร่าง  อาจเป็นลักษณะของปากขอ ที่ตัวประแจเช่นเดียวกับประแจปากตายในส่วนที่เป็นขอสามารถปรับได้เล็กน้อยเพื่อให้จับชิ้นงานได้มั่นคง   หรืออาจทำเป็นสลักทรงกลมหรือแบนติดตั้ง ที่ด้านข้างของประแจเพื่อใช้งานตามที่กำหนดมาก็ได้