ปากคีบ  (Clamp) เป็นเครื่องมือจับยึดชิ้นงานขนาดเล็ก  สามารถนำเคลื่อนที่ไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้  ลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ ปากกาจับงาน  ปากคีบที่ใช้งานทั่วไปมี 2 แบบคือ
1.ปากคีบ รูป C (C-Clamp)  มีรูปร่างเป็นตัวอักษร C มีขนาดใหญ่  ด้านบนจะทำเป็นแป้นทั่งอยู่กับที่  ส่วนล่างจะมีเกลียวนำสวมอยู่  ด้านล่างของเกลียวนำจะทำเป็นก้านมือหมุนส่วนด้านบนของเกลียวนำจะทำเป็นแป้นรองเกลียวแป้นนี้จะวางอยู่กับส่วนบนของเกลียวนำเคลื่อนที่ไป ได้ทุกทิศทางแต่ไม่หลุดจากกันและไม่หมุนตามการหมุนของเกลียวนำ   แป้นจะทำหน้าที่รองรับเกลียวนำไม่ให้สัมผัสกับชิ้นงาน
2.ปากคีบ  แบบปากขนาน  โดยทั่วไปปากคีบแบบปากขนานจะทำจากไม้ และฝังแป้นเกลียวและสลักเกลียว 2 ตัว  สลักเกลียวตัวหลังจะ ทำหน้าที่ดึงให้ปากของปากคีบอ้าออกเพื่อวางปากคีบเข้ากับชิ้นงาน  ส่วนสลักเกลียวตัวหน้าจะทำหน้าที่ดึงปากของปากคีบเข้าหากันเพื่อจับชิ้นงาน  และกำลังในการจับยึดชิ้นงานจะมากที่สุดเมื่อปากของปากคีบทั้ง 2 ด้านขนานกันและถือว่าการจับยึดชิ้นงานที่ได้ผลดีที่สุดปากของปากคีบจะต้อง ขนานกันและสัมผัสชิ้นงานเต็มหน้า ถ้าไม่เป็นไปตามคุณสมบัตินี้การจับชิ้นงานด้วยปกคีบจะได้ผลไม่เต็มที่