คีม  ( Pliers ) ใช้สำหรับการจับชิ้นงานเพื่อทำงานใดๆ  คือใช้ในงานตัดวัตถุที่ไม่แข็งแรงมากนัก  เช่น สายไฟฟ้า  ลวด  หรือสลักล้อคขนาดเล็ก  คีมมีรูปร่างและขนาดต่างๆ กัน  ตามลักษณะการใช้งาน   คีมบางตัวออกแบบมาเพื่อใช้งานหลายหน้าที่   เช่นทั้งในการจับงานและตัดชิ้นงาน คีมบางแบบ มีข้อต่อเลื่อนที่สามารถปรับขนาดความกว้างของปากในการจับชิ้นงานได้การแบ่งประเภทของคีม   และเรียกชื่อ   จะเป็นไปตามลักษณะ การใช้งาน ซึ่งมีหลายรูปแบบ