จะเป็นประแจที่เหมาะสมกับงานเกือบทุกประเภทเพราะปากประแจสามารถจับเหลี่ยมแป้นเกลียวและสลักเกลียวได้มั่นคง  ไม่ทำให้เหลี่ยมรูด เสียง่าย  ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ประแจ 2 ชนิดนี้  จึงควรเลือกนำประแจปากตายมาใช้งานและเมื่อไม่สามารถหาประแจที่ปากปรับขนาดไม่ได้มา ใช้งานแล้ว  จึงนำประแจที่ปรับขนาดปากได้มาใช้งานแทนประแจเลื่อน  มีรูปร่างหลายแบบ  มีทั้งชนิดที่ผลิตมาเพื่อจับชิ้นงานเป็นเหลี่ยมและ จับชิ้นงาน ที่ไม่มีเหลี่ยม  จุดอ่อนของประแจเลื่อนคือมีปากด้านหนึ่งที่ปรับ เข้า-ออกได้ เป็นผลให้ปากด้านนี้ไม่แข็งแรง ในการใช้งานต้องจัดให้ปากประแจด้าน ที่ไม่เลื่อนเป็นด้านที่รับแรงมากและปรับขนาดของปากให้แนบสนิทกับชิ้นงานทุกครั้งจะใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดประแจจับท่อ  มีทั้งชนิดมี ด้ามขาเดียว และด้าม 2 ขา  ปากประแจสามารถปรับให้มีขนาดกว้างได้ตามต้องการ  ประแจจับท่อผลิตขึ้นใช้งานกับชิ้นงานรูปทรงกลม  ลักษณะเฉพาะของประแจ จับท่อ คือปากมีฟันคมและหันตามทิศทางการหมุนประแจเพื่อให้ฟันประแจกัดและจับชิ้นงานได้  ถ้าหมุนประแจผิดทางที่กำหนดฟันจะไม่จับชิ้นงาน  ประแจจับท่อมีประโยชน์ในการใช้งานมากเพราะสามารถใช้งานในการจับประแจได้หลายรูปแบบ