โดยทั่วไปค้อน  (Hammer)ในงานช่างกล  จะออกแบบค้อนมาใช้งาน 3 แบบ  คือ
1.ค้อนหัวแข็ง  หัวค้อนจะทำจากวัสดุที่มีความแข็งแกร่งมาก    เช่นเหล็กกล้า  ตีขึ้นรูป  ฯลฯ
2.ค้อนหัวแข็งปานกลาง  หัวค้อนจะทำจากวัสดุที่มีความแข็งพอประมาณเช่น  ทองแดง  พลาสติก ฯลฯ
3.ค้อนหัวอ่อน หัวค้อนจะทำจากวัสดุที่มีความหยุ่นในตัวเอง เช่น  ยางไม้เนื้ออ่อน ฯลฯ
นอกจากการแบ่งประเภทด้วยวัสดุที่ผลิตหัวค้อนแล้ว ค้อนยังแบ่งออกตามรูปร่างและลักษณะการใช้งานอีกหลายแบบ ซึ่งผู้ใช้จะเรียกชื่อ ตามการใช้งานก็ได้ค้อนหัวแข็งเป็นค้อนที่ใช้ในงานช่างกลทั่วไป   แบ่งออกตามรูปร่างการใช้งานค้อนหัวแข็งที่คุณภาพจะผลิตจาก เหล็กกล้าขึ้นรูป ด้วยวิธีตีขึ้นรูป  ที่นิยมใช้งานมากที่สุดคือ  ค้อนหัวกลม (Ball peen  hammer) น้ำหนักที่นิยมใช้ในงานปกติระหว่าง 2 ออนซ์ ถึง  3 ปอนด์ด้าม ค้อนโดยทั่วไปจะทำจากไม้เนื้อแข็งคุณภาพดี  เหลาขึ้นรูป   มีรูปทรงที่จับกระชับกับอุ้งมือ และมีความยาวพอเหมาะในการเหวี่ยงค้อน  ให้มีน้ำหนัก กระทบชิ้นงานพอเหมาะที่กลางหัวค้อนจะเจาะรูเพื่อการยึดติดกับด้าม  รูที่ทำไว้นี้มีลักษณะเรียวเข้าหาส่วนกลางทั้ง2ด้านและตัวค้อนกับหัวค้อน ต้องยึดกันแน่น  โดยมีลิ่มตอกที่กลางด้ามค้อนบริเวณส่วนบนของหัวค้อน  เมื่อหัวค้อนหลวมคลอน ให้ตอกลิ่มตัวนี้ลงไปเพื่อเพิ่มแรงอัดระหว่าง ด้ามค้อนกับหัวค้อน ซึ่งจะทำให้การจับยึดแน่นหนาขึ้น  อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ค้อนที่มากที่สุดคือ หัวค้อนหลุดจากด้ามทำอันตรายต่อ เพื่อนร่วมงานหรือวัตถุอื่นที่ใกล้เคียง