แว่นนิรภัยไม่จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องใช้ในการทำงาน  โดยทั่วไปการทำงานทุกชนิด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สายตาให้สัมพันธ์กับอวัยวะอื่นๆ ในการทำงานจึงจะบรรลุผลสำเร็จ    ดังนั้นบทบาทของแว่นนิรภัยในการทำงานจึงมีมากมาย  นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตแว่นนิรภัยมาใช้ในงานช่างอุตสาหกรรมหลายชนิดเพื่อให้เลือกใช้งานได้ต่างๆ กัน              แว่นนิรภัยแบบที่หนึ่ง  กรอบเป็นถ้วยโลหะน้ำหนักเบาแข็งแรงมากสวมสะบายใช้งานกว้างขวาง เช่น งานสะกัด งานเจียระไนด้วยหินเจียระไน ถ้วยโลหะที่ครอบนั้นเจาะรูไว้ รอบเพื่อระบายอากาศให้อากาศผ่านได้สะดวกและป้องกันละอองฝ้าจับที่กระจกแว่นนิรภัย   ช่องเหล่านี้สามารถป้องกันแมลงและสามารถป้องกัน ฝุ่นในการปฏิบัติงานด้วย ขนาดของถ้วยรองเลนส์จะต้องครอบกับตาของผู้ใช้งานได้พอดีและสามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้พอดีและในขณะ เดียวกัน เลนส์ที่ใช้อยู่สามารถเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสายตาของผู้ใช้ได้เช่นเดียวกัน              แว่นนิรภัยแบบที่สอง  เป็นแว่นนิรภัยชนิดที่ทำด้วยวัสดุเบาทั้งตัว  มีรูปร_ร่างเป็นกรอบครอบใบหน้าของผู้ใช้งานไว้บางส่วนรวมทั้งครอบแว่นสายตาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสายตาด้วยแว่นนิรภัยแบบนี้ใช้สำหรับปฏิบัติ งานเบาๆ  ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการทำงานไม่รุนแรงนัก              แว่นนิรภัยแบบที่สาม เป็นแว่นนิรภัยที่สวมครอบบางส่วนของศีรษะและเป็นวัสดุ แข็งปกปิดหน้าของผู้ทำงานทั้งหมด  แว่นนิรภัยชนิดนี้ระบายอากาศได้ดี และสามารถป้องกันอันตรายได้ทุกด้านรวมทั้งครอบแว่นสายตาได้ด้วย    แต่ข้อจำกัดคือเป็นแว่นนิรภัยขนาดใหญ่ซึ่งอาจสวมทำงานได้บางชนิดที่ไม่เกะกะเท่านั้น แต่โดยภาพรวมเป็นแว่นนิรภัยที่ให้ความปลอดภัย แก่ผู้ใช้มากกว่าแว่นนิรภัยทุกแบบที่กล่าวถึงแล้ว