หลอดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง ใช้ตามบ้านเรือน สำนักงาน ตามที่สาธารณะ
ตลอดไปจนถึงอุปกรณ์ให้แสงสว่างต่าง ๆ สำหรับงานทางด้านอุตสาหกรรม มีหลายชนิด ได้แก่
1. หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ใช้ตามบ้านเรือน สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
ดังแสดงในรูป


2. หลอดไฟกลมทั่วไป ดังแสดงในรูป


3. หลอดไฟที่ใช้ในการพิมพ์ ได้แก่ เครื่องถ่ายเพลต เครื่องซิลค์สกรีน หลอดไฟ
ใช้ในการเปรียบเทียบสี หลอดไฟในห้องมืด ดังแสดงในรูป


4. หลอดไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ได้แก่ หลอดไฟฆ่าเชื้อ
หลอดไฟให้ความร้อนเครื่องบรรจุภัณฑ์ ดังแสดงในรูป


5. หลอดไฟที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ใช้ตรวจสอบวิเคราะห์สารเคมี
ในห้องแล็ป ได้แก่ หลอดไฟฆ่าเชื้อ หลอดไฟแบล็กไลต์ หลอดไฟ
Spectrum หลอดไฟอบเด็ก หลอดไฟรักษาคนโรคผิวเผือก ดังแสดงในรูป


6. หลอดไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ โลหะ ในงานอบพ่น เคลือบสี
แลกเกอร์ ได้แก่ หลอดไฟอินฟราเรด ดังแสดงในรูป


7. หลอดไฟที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ได้แก่ หลอดไฟ
ที่ใช้ในฟาร์ม ให้ความอบอุ่นกับลูกเป็ด ไก่ หมู วัว หลอดไฟเลี้ยงปลา หลอดไฟแบล็กไลต์
ล่อแมลง ดังแสดงในรูป


8. หลอดไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เท็กซ์ไทล์ ได้แก่ หลอดไฟตรวจสอบเส้น
ด้าย หลอดไฟเปรียบเทียบสี ดังแสดงในรูป


9. หลอดไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ ได้แก่ หลอดไฟตรวจสอบคุณภาพพลอย
ทับทิม หลอดไฟเปรียบเทียบของจิวเวลรี่ ดังแสดงในรูป


10. หลอดไฟที่ใช้ตรวจสอบลายเซ็น รอยร้าวของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เป็น
หลอดไฟแบล็กไลต์ ดังแสดงในรูป


11. หลอดไฟที่ใช้ในกิจการโสตทัศนูปกรณ์ การถ่ายรูป ล้างฟิล์ม อัดรูป ได้แก่
หลอดไฟเครื่องฉายสไลด์ วิดีโอ ดังแสดงในรูป


12. หลอดไฟที่ใช้ในธุรกิจบันเทิง ดังแสดงในรูปผู้เขียน : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้า 232