สปุทนิค เป็นดาวเทียมที่ไม่ประทับใจมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ มีน้ำหนัก 184 ปอนด์ ภายในมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามสัญญาณวิทยุของมันได้ยินชัดเจนทั่วโลก ข่าวสารที่ได้ยินชัดเจนคือ สหภาพโซเวียต มีความก้าวหน้ากว่าสหรัฐอเมริกาในเทคโนโลยีอวกาศ

หนึ่งเดือนภายหลังได้ส่งสปุทนิคแล้ว สหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมดาวที่สองน้ำหนักกว่าครึ่งตันสหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒนาจรวดขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการจัดตั้งองค์การนาซ่าขึ้น

ในปีถัดไปสหรัฐอเมริกาได้ยิงดาวเทียมห้าดวง ดวงแรกชื่อเอ็กซโพลเลอร์ ได้ค้นพบแถบรังสีสองแถบรอบโลก ซึ่งต่อมามีชื่อว่าแถบแอนอัลเลน

อีกหลายปีต่อมาดาวเทียมหลายสิบดวงก็ถูกส่งขึ้นไปโดยทั้งสองประเทศ


การส่งดาวเทียม
ดาวเทียมทำงานอย่างไร
ชนิดของดาวเทียม
ผู้เขียน : ชาญชัย อาจินสมาจาร
เรียบเรียงจาก : หนังสือกระสวยอวกาศเที่ยวไปในอากาศและจักรวาล หน้าที่ 61