ไดโอดเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของวงจรอิเลคทรอนิคส์ทั่วไปในสมัยก่อนไดโอดมักจะเป็นแบบหลอดสูญญากาศ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่ ซึ่งทำด้วยสารกึ่งตัวนำได้เข้ามาแทนที่หลอดสูญญากาศ ไดโอดที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำมีสองขั้วและมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย

 
ชนิดของไดโอด  ลักษณะสมบัติของไดโอด
ลักษณะสมบัติระหว่างแรงดันและกระแสของไดโอด ผลของอุณหภูมิที่มีต่อไดโอด
ความต้านทานในตัวไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
ทันเนลไดโอด ผลของทันเนล
ไดโอดเปล่งแสง โฟโต้ไดโอด

ผู้เขียน : ยืน ภู่วรวรรณ
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ เล่ม 1 หน้าที่ 83