ลูกคิดเป็นเครื่องคิดเลขที่เข้าใจว่า มีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลนโบราณแล้ว
ลูกคิดของรัสเซียนี้ออกแบบมาเพื่อใช้คิดเงินแถวบนสุดเป็นหลักล้าน ถัดลง
มาเป็นหลักแสนและลดหลั่นลงมาเป็นลำดับ ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่ใช้ลูกคิดเก่ง
ๆ มักคิดคำตอบได้เร็วกว่าคนที่ใช้เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 8