นักวิจัยและนักเรียนแพทย์รุ่นใหม่นั้นไม่นิยมในการใช้สัตว์ที่มีชีวิตทำการทดลองทางการแพทย์อีกต่อไป ทั้งนี้นอกจากจะเป็นเพราะเสียงเรียกร้องจากนักอนุรักษ์และนักต่อสู้เพื่อสิทธิสัตว์ ที่ออกโรงต่อต้านการใช้สัตว์ในการทดลองเท่านั้น แต่หากยังเป็นเพราะพวกเขามีทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้ทำการทดลองได้ผลดีเท่า ๆ กับสัตว์ทดลองหรือแม้กระทั่งมนุษย์ทดลอง สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่สัตว์ทดลองในอนาคตอันใกล้นี้ได้แก่สัตว์เสมือนจริงที่ต้องเรียกอย่างนี้เพราะมันดูเหมือนจะมีชีวิตแต่ก็ไม่มี ดูเหมือนจะมีปฏิกิริยากับการทดลอง เช่น ตายได้ถ้าทำการรักษาผิดวิธีแต่ก็จะสามารถกลับมาให้รักษาอีกครั้งได้ และแน่นอนจะไม่ถูกนักอนุรักษ์ต่อต้านแน่ สัตว์เสมือนจริงนี้ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นสูง และนักชีววิทยาโมเลกุล บริษัทฟิสิโอเม ซายน์สอิงค์ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการสร้างรูปแบบจำลองอวัยวะเสมือนจริงของมนุษย์และสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบปกติและไม่ปกติเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบวิธีการรักษาทางการแพทย์โดยอวัยวะจะถูกออกแบบมาเฉพาะงานอย่างดีและมีความละเอียดอ่อนมากที่สุด ผู้ผลิตเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับวงการแพทย์อวัยเสมือนจริงนี้จะถูกทดสอบคุณภาพเชิงความจริงและจะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในกรอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนั้นการทดสอบทางการแพทย์โดยใช้อวัยวะเสมือนจริงนี้เคยเป็นตัวแปรที่ทำให้ บริษัท ฮอฟฟ์แมน ลาโรช ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐในการผลิตยารักษาโรคหัวใจรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า โพซิคอร์ มาแล้ว ดังนั้น อวัยวะเสมือนจริงนี้จะกลายเป็นทางเลือกใหม่ของนักวิจัยเพื่อใช้ในการทดลองทางการแพทย์หรือทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะนำมาใช้กับมนุษย์อย่างดีเยี่ยมในอนาคตแน่นอน
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ ฉบับที่178 ธันวาคม 2540 หน้าที่153