กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.tei.or.th
กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://www.egat.or.th
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย http://www.ptt.or.th
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th