ตู้ทำน้ำเย็นอันปลั๊ก

        มนธิรา วิทยะเสถียรกุล  นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา นั่งเฝ้ามองแก้วน้ำบนโต๊ะอาหาร ในโรงอาหารอยู่เป็นเวลานาน แล้วเกิดความคิดว่า ทำอย่างไรจึงจะนำน้ำแข็งที่เหลืออยู่ครึ่งแก้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนที่จะละลายกลายเป็นน้ำไป  ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคือน้ำแข็งที่เหลือทิ้งเป็นเข่ง ๆ ที่รอเวลาละลายไปอย่างเปล่าประโยชน์

        การใช้น้ำแข็งของร้านค้าในโรงเรียนสตรีวิทยา ใช้น้ำแข็งวันละประมาณ 40 ถุงแต่ละถุงหนักประมาณ 30 กิโลกรัม รวมแล้ววันหนึ่ง ๆ โรงเรียนสตรีวิทยาใช้น้ำแข็ง 1,200 กิโลกรัม และจะมีน้ำแข็งเหลือทิ้งเพื่อทำน้ำเย็นซึ่งจะนำไปสู่การประหยัดพลังงาน เนื่องจากไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนตู้ทำน้ำเย็นทั่วไป

        ตู้ทำน้ำเย็นอันปลั๊กพัฒนามาจากโครงการตู้น้ำเย็นของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมประกวดยุวชนอนุรักษ์พลังงาน ของโครงการรวมพลังงานหาร 2  ประจำปี พ.ศ. 2540 โดยมีแนวคิดเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมแนวคิดด้านการประหยัดพลังงานเพื่อปลุกจิตสำนึกในหมู่เยาวชน ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

        โครงการรวมพลังหาร 2 นำแนวคิดของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยามาพัฒนา จึงดำเนินการผลิตตู้เย็นอันปลั๊กขึ้น โดยยึดหลักการให้ใช้งานได้สะดวกและมีความสะดวก ปลอดภัย คงทนใช้งานได้นานคุ้มค่าโดยมอบให้โรงเรียนที่มีงบประมาณจำกัด มีปริมาณน้ำแข็งเพียงพอ และมีความพร้อมของอาจารย์และนักเรียนในการดูแลรักษา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ซึ่งตู้ทำน้ำเย็นนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เพียงแต่นำน้ำแข็งที่เหลือใช้ หรือเหลือจากการบริโภคมาใส่ในตู้เท่านั้นก็จะได้น้ำเย็นพร้อมดื่มได้ตลอดเวลา

        ตู้ทำน้ำเย็นอันปลั๊กใช้หลักถ่ายเทความเย็นจากน้ำแข็งไปสู่น้ำดื่ม ซึ่งจะทำให้น้ำดื่มเย็นลงพร้อมสำหรับการบริโภค โครงสร้างของตู้ประกอบด้วยตัวถังชั้นใน และตัวถังชั้นนอก ทำจากเหล็กสแตนเพื่อการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดี ตัวถังชั้นในใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่มสะอาด ที่มาจากเครื่องกรองสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ ตัวถังชั้นนอกใช้สำหรับบรรจุน้ำแข็ง บุด้วยฉนวนโฟมโพลียูลีเทน เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในตู้และป้องกันความร้อนจากภายนอก ใช้หลักการเดียวกับการผลิตตู้เย็น ด้านหน้ามีก๊อกน้ำ 2 ก๊อก สำหรับเปิดน้ำดื่ม ส่วนด้านข้างจะมีรายละเอียดบอกวิธีในการใช้ และการดูแลรักษากำกับอยู่ ตัวถังชั้นในและชั้นนอกทำจากสแตนเลสหนาอย่างดีไม่เป็นสนิม มีการเชื่อมอย่างดีไม่มีการรั่วซึม ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าน้ำเย็นจากตู้ทำน้ำเย็นอันปลั๊กมีความสะอาดปลอดภัยสำหรับการบริโภค

        ตู้ทำน้ำเย็นอันปลั๊ก นอกจากไม่ต้องใช้ไฟฟ้า และนำน้ำแข็งเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แล้ว สิ่งสำคัญที่จะได้อีกก็คือการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการดื่มน้ำเย็น และมีส่วนร่วมในการเติมน้ำแข็งใส่ในตู้ทำน้ำเย็นอันปลั๊กอยู่ทุก ๆ วัน


ที่มา : รวบรวมจาก วารสารโลกพลังงาน   ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการพลังงานหาร 2