สิ่งแวดล้อมกับมลพิษ

คน มีกิจกรรมที่ทำลายสภาพแวดล้อม ให้เสื่อมโทรมได้หลายอย่าง เช่น การหุงหาประกอบอาหาร การใช้รถยนต์ยานพาหนะ การทิ้งขยะและของเหลือใช้ รวมถึงการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ

ทุกครั้งที่คุณประกอบอาหาร ย่อมทำให้เกิดเศษสิ่งเหลือใช้ และสิ่งปนเปื้อนในน้ำทิ้งมากมาย น้ำมันหรือไขมันที่ใช้ประกอบอาหาร และเศษอาหารคือตัวการสำคัญ ของปัญหาท่อน้ำทิ้งอุดตัน
ยานพาหนะที่คุณใช้ ไม่ว่ารถจักรยานยนต์ รถเก๋ง หรือรถบรรทุก ล้วนเป็นแหล่งก่อมลพิษได้ทั้งสิ้น ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจากผู้เป็นเจ้าของ
หรือแม้แต่การใช้สารเคมีบางชนิด เช่น สารเคมีบรรจุกระป๋องที่ใช้กำจัดยุง มด แมลงทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้คุณมีการดูแล และกำจัดอย่างถูกต้องหรือเปล่า
ที่กรุงเทพมหานครต้องได้รับการแก้ไข และป้องกันเพื่อเรียกคืนสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับพวกเราทุกคน และคุณก็มีส่วนช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการร่วมมือ….. ปฏิบัติตั้งแต่วันนี้


ถ้าคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ใช้รถยนต์ คุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดมลพิษทางอากาศได้

ถ้าคุณใช้รถจักรยานยนต์
เลือกใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว
ใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดลดควันขาวที่ได้มาตรฐาน และไม่เติมน้ำมันหล่อลื่นในถังน้ำมันเชื้อเพลิง
หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอยู่เสมอ
เลือกใช้มอเตอร์ไซค์ ชนิด 4 จังหวะ แทนชนิด 2 จังหวะ
ถ้าเป็นรถเก๋งส่วนบุคคล
ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลา
หมั่นตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามกำหนดเวลา
หมั่นตรวจสอบ หม้อกรองอากาศ หัวเทียน อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน

หรือใช้รถยนต์ปิคอัพและบรรทุก
ใช้น้ำมันดีเซลกลั่นอุณหภูมิต่ำ
ไม่บรรทุกหนักเกินกำลังรถ
ตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
การบรรทุกหิน ดิน ทราย ต้องใช้ผ้าคลุมมิดชิดป้องกันการฟุ้งกระจาย
ทำความสะอาดล้อรถก่อนวิ่งบนถนน

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสียนั้นมีส่วนหนึ่งมาจากการล้างภาชนะที่มีเศษอาหารซึ่งมีน้ำมัน และไขมันเจือปนอยู่และอาจทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันได้
ทำอย่างนี้ค่ะ
ควรรวบรวมเศษอาหาร แยกไว้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง
แยกไขมันและน้ำมันใส่ภาชนะหรือถุงดำ ไม่ทิ้งรวมไปกับน้ำล้างภาชนะ
อาจติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมันกับท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างจาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแยกไขมันออกจากน้ำได้ง่ายขึ้น ก่อนปล่อยน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ


ขยะมีหลายประเภท การทิ้งหรือกำจัดควรทำให้เหมาะสม
แยกชนิดของขยะมูลฝอย ทิ้งลงตามประเภทของขยะ เช่น ขยะเปียกทิ้งลงถังสีเขียว ขยะแห้งทิ้งลงถังสีเหลือง และขยะอันตรายทิ้งลงถังสีเทาแดง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการกำจัด
ขยะแห้ง ยังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น แก้ว โลหะ กระดาษ พลาสติก สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (RECYCLE) เป็นการลดปริมาณขยะ และสงวนทรัพยากรธรรมชาติได้
ขยะอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารฆ่าแมลง สีทินเนอร์ ยาและเครื่องสำอางค์ที่หมดอายุ ควรแยกกำจัดให้เหมาะสม
การเผาขยะ เป็นการเพิ่มมลพิษอากาศและกระจายฝุ่นละออง จึงต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด


สินค้าที่เป็นอันตรายควรซื้อแค่พอใช้และใช้ให้หมดทุกครั้ง เพื่อลดการทำลายหรือการเหลือทิ้ง เช่น สารฆ่าแมลง

หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือซีเอฟซี (CFC) เช่น โฟม กระป๋องสเปรย์ สารทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีผลทำให้ชั้นโอโซนในเบาบางลง และไม่ซื้ออาหารที่บรรจุในกล่องโฟม

หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถ้วยหรือจานกระดาษ โดยเลือกใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้

ควรใช้ตะกร้าจ่ายตลาดหรือถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหลาย ๆ ถุง เป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและปริมาณขยะ


ช่วยกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในบ้าน เพราะนอกจากต้นไม้จะช่วยดูดซับความชุ่มชื้นแก่ผิวดิน และช่วยลดมลพิษทางอากาศแล้วยังเพิ่มความร่มรื่นสวยงวมและอากาศบริสุทธิ์ ให้กับสมาชิกในบ้านด้วย


ที่มา : ฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โทร. 2485740-43, โทรสาร. 2459387