ปัญหาร้านอาหารของคุณที่แก้ไม่รู้จบ

คนทำมาค้าขายอย่างคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขายอาหาร คงเข้าใจได้ถึง ความสาหัส ในการเผชิญกับเรื่องไขมันที่เกิดซ้ำซากไม่รู้จบในแต่ละวัน ใช่แล้ว! มันน่าเบื่อ ถ้าคุณต้องเจอแบบนี้ทุกวัน

"บ่อดักไขมัน" วิธีใหม่ของคุณ

สะดวกคิด สะดวกใช้

ราบไขมัน จากเศษอาหารของร้านคุณ คือ สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยากยิ่ง และถ้าคุณปล่อยลงท่อระบายน้ำโดยไม่ดักไว้ก่อน ก็จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำได้ อีกทั้งไขมันจะเกาะติดอยู่ภายในท่อ ทำให้พื้นที่ระบายน้ำเล็กลงจนอุดตันในที่สุด
บ่อดักไขมัน จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ด้วยหลักการง่าย ๆ ที่ช่วยแยกไขมันออกจากน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง ซึ่งบ่อดักไขมันจะทำงานโดยรับน้ำเสียที่มีไขมันมาทางท่อน้ำเข้า ความเร็วของน้ำที่ไหลเข้าจะถูกลดลงจนอยู่ในสภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 10 นาที ไขมันจึงแยกตัวและลอยขึ้นผิวน้ำ ส่วนน้ำที่ผ่านการดักไขมันแล้วก็จะออกทางท่อน้ำออกต่อไป

ร้านนี้ไม่มีปัญหา

อบคุณสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง และชาญฉลาดของคุณเอง ด้วยการตัดสินใจติดตั้ง บ่อดักไขมัน ในร้านอาหารของคุณ เพราะไม่เพียงแต่คุณจะสามารถขจัดปัญหาเรื้อรังของคราบไขมันที่สกปรกซึ่งเกาะอยู่ตามท่อ ตามอ่างล้างจานแล้ว การติดตั้ง บ่อดักไขมัน ยังแสดงถึงความรับผิดชอบของคุณที่มีต่อสังคมในการร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียอีกด้วย

กรุงเทพมหานครกำหนดให้สถานที่จำหน่ายอาหารที่ขออนุญาติประกอบกิจการ และขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหารจะต้องติดตั้ง และใช้บ่อตักไขมันอย่างถูกต้องและมีประสิทธภาพ

วิธีเลือกบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมัน มีหลายแบบ ทั้งแบบฝังดิน และแบบตั้งพื้น ตลอดจนมีจำหน่ายหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านจำหน่ายอาหารที่มีหลายประเภทซึ่งในการเลือกใช้มีข้อควรคำนึงถึงดังนี้
1. ปริมาณและลักษณะน้ำเสียที่เกิดจากร้านจำหน่ายอาหาร
2. ระยะเวลาที่น้ำอยู่นิ่งไม่ควรน้อยกว่า 10 นาที
3. สถานที่ติดตั้ง
4. ราคาไม่แพงจนเกินไป
5. สะดวกในการดูแลและบำรุงรักษา

การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน

1. ควรทิ้งเศษอาหารที่ติดอยู่กับตะแกรงทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า
2. ระบายไขมันออกทุก ๆ 7-10 วัน หรือตามความจำเป็น
3. ควรล้างบ่อดักไขัมน ทุก ๆ 6 เดือน หรือบ่อยตามต้องการ

การกำจัดไขมัน

1. ผสมกับเศษอาหารที่นำไปเป็นอาหารสัตว์
2. ตากแดดให้แห้ง นำใส่ถุงขยะให้รถขยะนำไปกำจัด

อย่าคิดว่าร้านขายอาหาร
เป็นแค่ร้านขายของกิน
เพราะไขมันจากการประกอบอาหาร
จะเกาะติดอยู่ตามท่อระบายน้ำ
และสร้างปัญหาน้ำเน่าเสีย
ในฐานะคนขายอาหาร
คุณทำได้มากกว่าการปรุงแต่งรสชาติ
คุณก็สร้างคุณค่ามหาศาล ให้แก่สังคม

ที่มา : รวบรวมจาก ฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 2485740-43, โทรสาร . 2459387