กทม. ผลักดันมาตรการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

หลังจาก ดร.พิจิตร รัตตกุลได้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เพียงระยะเวลาไม่นานนัก ปรากฎว่าคณะบริหารกทม. ได้ดำเนินการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมหลายโครงการ ที่เด่นชัดก็คือ โครงการลดมลภาวะจากการก่อสร้างและถนนปลอดฝุ่น โดยการกวดขันและจับกุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้ติดตั้งผ้าใบป้องกันวัสดุตกหล่น และฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้มีการจับกุมอาคารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระงับการก่อสร้างและสั่งดำเนินคดีเจ้าของอาคารจำนวนหนึ่ง และขณะนี้ปรากฎผลว่าการก่อสร้างอาคารในกทม. สามารถลดปัญหาฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่ง

โครงการถนนปลอดฝุ่นในถนนสาธร เป็นโครงการปลอดฝุ่นนำร่อง โดยวิธีการห้ามรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีวัสดุปกคลุมหรือรถที่อาจทำให้เกิดฝุ่นผ่านเข้าถนนสาธร และเตรียมขยายผลโครงการถนนปลอดฝุ่นเพิ่มอย่างน้อยเขตละ 1 สายภายในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

โครงการสร้างความร่มรื่นพลิกฟื้นกรุงเทพฯโดยกทม.ได้อนุมัติงบประมาณ 30 ล้านบาทเศษให้สำนักงานเขตและสำนักสวัสดิการสังคมจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อปลูกต้นไม้ในถนนสายต่าง ๆในช่วงฤดูฝนและกำลังดำเนินโครงการ "ปลูกไม้ใหญ่ให้พ่อหลวง"จำนวน 2แสนต้นในเขตกรุงเทพร่วมกับประชาชนโดยเริ่มรับบริจาคและปลูกต้นไม้ตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม

และโครงการที่เริ่มจะดำเนินการทันทีในปีงบประมาณ 2540 ก็คือโครงการลานคนเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรองบประมาณผ่านจากสภากทม. เพื่อเป็นงบศึกษาและออกแบบรวมถึงที่จอดรถใต้ดิน43 ล้านบาท

และในการสัมมนาครั้งนี้ได้มีการเรียกร้องให้กรมป่าไม้ และนักอนุรักษ์ป่าไม้เปลี่ยนแนวคิดใหม่โดยเอาป่าชุมชนเป็นตัวตั้ง และไม่ให้ป่าอนุรักษ์มาทับพื้นที่ป่าชุมชนเพราะเกรงว่าจะมีการเปิดช่องให้พรบ. อุทยานแห่งชาติเข้ามาอยู่เหนือพรบ.ป่าชุมชน ซึ่งชาวบ้านจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้เลย

นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังได้เสนอขอปรับลดพื้นที่ปาเป้าหมายลงเหลือ 35%เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาตินับตั้งแต่ปี 2528เพื่อให้มีพื้นที่ป่า 40%ของพื้นที่ประเทศหรือประมาณ 128ล้านไร่ ยังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะปรากฎว่าจนถึงขณะนี้มีพื้นที่ป่าเพียง 81 ล้านไร่ ขาดอีกประมาณ40 ล้านไร่ ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะครบตามโครงการ


ที่มา : รวบรวมจากวารสารมูลนิธิ สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2539