ร่วมมือ..ร่วมใจ..ป้องกันปัญหาจากฝุ่น

คือ สิ่งจำเป็นอันดับแรก ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ นับแต่วินาทีแรกของการเกิด และสิ่งแรก ของการบ่งบอกถึง การมีชีวิตแน่นอนที่สุดคือ "การหายใจ" และเพียงเท่านี้ก็คงทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น ถึงความสำคัญ ของอากาศมากน้อยเพียงไร

แหล่งกำเนิดของการปนเปื้อนในอากาศ
สถานที่ก่อสร้าง เหตุหลักของการเกิดมลพิษฝุ่นละออง
รถบรรทุก เกิดการกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ
รถยนต์ทั่วไป เกิดควันพิษและฝุ่นเคมีออกสู่อากาศ
โรงงานทั่ว ๆ ไป ผลิตมลพิษอันดับสองรองจากรถยนต์
มอเตอร์ไซด์ เกิดควันพิษเป็นหมอกขาวจำนวนมาก
การเผาขยะ มีฝุ่นละอองกระจายและเกิดมลพิษทางอากาศได้ง่ายหากขาดการควบคุม
สิ่งอื่น ๆ ใกล้ตัว เช่น ควันบุหรี่ การปรุงอาหารจากเตาถ่าน และจากสเปรย์พ่นชนิดต่างๆ

วิธีการป้องกัน มลพิษทางอากาศ และฝุ่นละออง
สถานที่ก่อสร้าง ปกคลุมตัวอาคารที่ดำเนินการ ก่อสร้าง ด้วยผ้าใบให้มิดชิด
รถบรรทุก ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เสม่ำเสมอ ทำความสะอาด และปกคลุมวัสดุในการขนส่งทุกครั้ง
รถยนต์ทั่วไป ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เสม่ำเสมอ
โรงงานทั่ว ๆ ไป ควบคุมพื้นที่สำหรับเขตอุตสาหกรรม ตรวจเช็คเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
มอเตอร์ไซด์ ดูแลรักษาเครื่องยนต์ ไม่ควรเติ่มสารเพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์
การเผาขยะ ควบคุมพื้นที่เฉพาะ และควบคุมอย่างใกล้ชิด
สิ่งอื่น ๆ ใกล้ตัว ควรงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์กำจัดแมลง

ฝุ่นละออง...

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจชั้นใน ทำลายเนื้อเยื่อปอดให้เสื่อมประสิทธิภาพลง หลอดลมอักเสบ หอบ หืด ถุงลมโป่งพอง หรืออาจเป็นมะเร็งได้

ทำให้บ้านเมืองสกปรก และบดบังทัศนวิสัยการมองเห็น
ทำลายวัตถุ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงโลหะต่าง ๆ สึกกร่อน

มลพิษทางอากาศ... ประกอบไปด้วย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน สารตะกั่ว และอื่น ๆ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจไปจนถึงปอด ส่งผลไปถึงระบบการเต้นของหัวใจระบบการฟอกเม็ดเลือด กระทบไปถึงสมอง


ที่มา : รวบรวมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม